a:3:{s:1:"/";s:6:"659450";s:88:"/o526344-zaqrzxfplvg-dwtrtgk-ljwucoyzji-xei-zfuv-qnynhqt-pfzj-gyefer-bjrkti-yv-bfblr-km/";s:5:"21637";s:6:"/blog/";s:6:"156033";} بازرسی و اخذ گواهی استاندارد – yeniport
بازرسی و اخذ گواهی استاندارد
بازرسی و اخذ گواهی استاندارد

بازرسی و اخذ گواهی استاندارد

yeniport مجری امور بازرگانی و گمرکی و حمل نقل و ترخیص کالا

بازرسی کالا (Inspection) یکی از مهمترین و حساس‌ترین حلقه ‌های زنجیره صادرات و واردات کالا است. این امر به علت فراگیر و جهانی بودن، به یکی از تخصصی‌ترین و پیچیده‌ترین مراحل در امر صادرات و واردات تبدیل شده و برای آسان‌سازی این جریان و اطمینان از مرغوبیت کالا، در مراحل بازرسی، از یک سری استانداردهای فراگیر و مورد قبول همه کشورها استفاده شده است. وظیفه تدوین این استانداردها بر عهدۀ کمیته جهانی استاندارد (ایزو) است که بیشتر کشورهای جهان در آن عضو هستند.گواهی بازرسی باید قبل از اظهار گمرکی از طرف شرکت بازرسی بارگذاری و تأئید شده باشد. در غیر اینصورت اگر کالا اظهار شود و کوتاژ گرفته شده باشد باید اظهارنامه ابطال و دوباره بعد از آپلود گواهی بازرسی اظهار شود و بازرسی کالا با توافق خریدار و فروشنده به منظور تایید سلامت، اصالت و کمیت و کیفیت کالا انجام می گیرد

بازرسی قبل از حمل PSI

با توجه به قوانین سازمان ملی استاندارد ایران کالا ها به دو دسته مشمول استاندارد اجباری و غیر مشمول طبقه بندی شده که کالاهای مشمول از لحاظ کیفی در مبادی حمل بازرسی میگردد تا شرکت بازرسی به عنوان امین خریدار کالا اصالت و کیفیت و کمیت کالا را تایید کند.بازرسی کالاهای مشمول استانداردهای اجباری بر اساس استاندارد و الزمات فنی مربوط و صدور گواهینامه بازرسی(COI) و تاییدیه انطباق(VOC) طبق روش های اجرایی و دستورالعمل های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بازرسی در مقصد گواهی  و صدور  گواهی COI در مقصد

چناچه واحدهای تولیدی و بازرگانی به علت تسریع در روند خطوط تولید در کارخانجات یا واحدهای بازرگانی به علت تسریع در تامین سفارش خریدار امکان بازرسی در مبادی حمل را نداشته باشند شرکت های بازرسی کالای مورد تاییدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این عملیات را در گمرکات مقصد انجام داده و به صدور گواهیcoi در مقصد مبادرت می ورزند

شرکت ینی پورت با افتخار و با اطمینان تمامی بازرسی های گمرکی کالا انجام می دهد و تمامی گواهی مورد نیاز کارفرما در اولین فرصت کسب می کند